அண்மைச் செய்திகள்

  • இளையராஜாவின் சில ஓவியங்கள்

    இளையராஜாவின் சில ஓவியங்கள்

    மறைந்த ஓவியர் இளையராஜா அவர்களின் உயிர்பெற்ற ஓவியங்கள் சிலவற்றை இங்கே பகிர்கிறோம்! இனி இப்படியொரு கலைஞர் பிறப்பாரா என்பது சந்தேகம் தான்! இதுபோன்ற கலைஞர்களுக்கு மரணம் என்பது இல்லை! விஸ்வகர்மா கலைஞர் இளையராஜா தனது ஓவியங்கள் மூலம் என்றும் வாழ்வார்!        .....►
  • ஓவிய உலகின் இளையராஜா!

    ஓவிய உலகின் இளையராஜா!

    ஓவிய உலகின் இளையராஜா விஸ்வகர்மா சமூகத்தை சார்ந்தவர். தன்னுடைய பிரசித்தி பெற்ற ஓவியங்களால் அவரை இந்த உலகம் இளைய ராஜாவாக போற்றி கொண்டாடியது.இவரை இனி யாராலும் வெல்ல முடியாது என்று காலம் அவரை அழைத்துக் கொண்டான் போலும்! இந்த மாபெரும் கலைஞரை இழந்த அவர் குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் சொல்ல........►